Blog / Podcast

Spisek nekaterih občutkov in potreb

Marsikdo skozi otroštvo ni razvil toliko čustvene inteligence, da bi bil njegov repertoar občutkov kaj večji in globlji od parih osnovnih, kot so- jeza, žalost, sram, krivda in veselje.

Poznavanje sebe na nivoju občutkov je pomembno, ker s tem spoznavam kdo sploh sem, kako čustvujem, obenem pa so čustva samo pokazatelji ali delujem v skladu s svojimi globljimi potrebami, ki so pod njimi ali ne.

Če imam tako neprijetne občutke, je to samo znak, da mi je na nivoju potreb nekaj resnično pomembno, pa sedaj doživljam, da tega nimam oz. da se ne dogaja nekaj, kar bi mi k tem potrebam doprinašalo.

Potrebe pa so tisti deli nas, katerim jaz raje rečem kvalitete Zavesti. Naš globlji potencial se indentificira skozi različne kvalitete/vrednote, npr.: po miru, svobodi, zdravju, po spoštovanju, bližini in tako naprej. Vse te kvalitete so že del nas, zato sploh doživljamo, da nam manjkajo, vendar je to doživljanje samo odraz, da smo sami izgubili stik s temi deli sebe. Ko se zunaj nas nekaj dogaja, so to vedno samo sprožilci naših notranjih odzivov. Ko se začnem zavedati sebe do te mere, da se naučim prepoznati občutke, jih predelati in skoznje priti do globlje potrebe, ki je pod njimi ter se zliti s potrebo, namesto s sprožilcem, se na tak način v svoje bistvo poglabljam sam/a. Tudi, kadar nam vtisi iz okolja pri doživljanju potreb doprinašajo, kar je seveda tudi neprestano obstojno (npr., nekdo nam pridrži vrata in se počutimo veselo, ker je nekje globlje ob tem zadovoljena potreba morebiti po spoštovanju, videnosti, sočutju itd.) prihajajo občutki ob zadovoljenih potrebah iz nas (jih čutimo v sebi, v drugih jih ne moremo) kar je jasen pokazatelj, da že imamo vse v sebi.

Potrebe so univerzalne, vsi jih imamo, obenem pa so različne pri različnih ljudeh v enakih situacijah. Bolj kot sebe poznamo na tem nivoju in bolj kot na tak način lahko zaznavamo druge, lažje nam je ohranjati odprto srce in enakovrednost.

 

Vsega tega se učimo na delavnici Jasne komunikacije, vendar za vse, ki bi radi začeli spoznavati sebe skozi občutke in potrebe sami, spodaj seznam nekaterih občutkov in potreb v pomoč. 🙂

 

OBČUTKI in opisi ČUSTVENIH STANJ:

Občutki, ki kažejo na zadovoljevanje potrebe Občutki, ki kažejo na ne-zadovoljevanje potrebe
VESEL/a
navdušen/a
začuden/a
vzburjen/
osupel/a
energičen/a
entuziastičen/a
živahen/a
presenečen/a
žareč/a
evforičen/a
presrečen/a
ganjen/a
očaran/a
povezan/a
JEZEN/a
razdražen/a
prezrt/a
nezadovoljen/a
togoten/a
razkačen/a
besen/a
sovražen/a
napadalen/a
frustriran/a
razžaljen/a
razdražen/a
ogorčen/a
zamerljiv/a
HVALEŽEN/a
cenjen/a
ganjen/a
hvaležen/a
dotaknjen (touched)/a
ZMEDEN/a
ambivalenten/a
konflikten/a
osupel/a
dezorientiran/a
zbegan/a
SREČEN/a
zadovoljen/a
blažen/a
ekstatičen/a
vznesen/a
radosten/a
presrečen/a
APATIČEN/a
zdolgočasen/a
zaprt/a
odklopljen/a
brezbrižen/a
ravnodušen/a
otopel/a
odmaknjen/a
VKLJUČEN/a
prevzet/a
radoveden/a
očaran/a
navdušen/a
prevzet/a
PRESTRAŠEN/a
preplašen/a
raztresen/a
zmeden/a
osupel/a
razburjen/a
nemiren/a
šokiran/a
presenečen/a
zaskrbljen/a
negotov/a
vznemirjen/a
MIREN/a
centriran/a
zadovoljen/a
izpolnjen/a
odprt/a
sproščen/a
olajšan/a
umirjen/a
OGROŽEN/a
boječ/a, ne-varen
zlosluten/a
oprezen/a
negotov/a
nezaupljiv/a
paničen/a
boječ/a
drhteč/a
zaskrbljen/a
NAVDIHNJEN/a
začuden/a
motiviran/a
ganjen/a
vznemirjen/a
UTRUJEN/a
premagan/a
izgorel/a
prazen/a
izčrpan/a
ravnodušen/a
utrujen/a
UPAJOČ/a
samozavesten/a
pričakujoč/a
poživljen/a
optimističen/a
OSRAMOČEN/a
razočaran/a
poražen/a
razburjen/a
ponižan/a
ENAKOVREDEN/a
pomemben/a
viden/a
spoštovan/a
upoštevan/a
vreden/a
prepoznan/a
razumljen/a
ŽALOSTEN/a
depresiven/a
potrt/a
obupan/a
malodušen/a
razočaran/a
boječ/a
zapuščen/a
melanholičen/a
beden/a
nesrečen/a
žalosten/a
BOLEČINA
ranjen/a
osamljen/a
skesan/a

 

POTREBE/KVALITETE/VREDNOTE

POTREBA po: POTREBA po:
AVTONOMIJI
izbiri
dostojanstvu
svobodi
neodvisnosti
prostoru
spontanosti
po moči
učinkovistosti
iskrenosti
jasnosti
celovitosti
harmoniji
živosti
odprtosti
čistosti (srca)
POVEZANOSTI
sprejemanju
naklonjenosti
vrednosti
pristnosti
pripadnosti
skrbi
bližini
stiku
skupnosti
sočutju
empatiji
vključenosti
navdihu
integriteti
podpori
stabilnosti
zaupanju
PO SMISLU
zavedanju
globini
praznovanju
jasnosti
kompetentnosti
prispevanju
kreativnosti
učinkovitosti
rasti
integraciji
integriteti
sodelovanju
prisotnosti
napredku
namenu
izražanju(sebe)
stimulaciji
razumevanju
LJUBEZNI
intimnosti
vzajemnosti
negovanju
prisotnosti
spoštovanju
varnosti
sprejemanju
stabilnosti
podpori
priznavanju
videnosti
zaupanju
razumevanju
toplini
doprinosu
sodelovanju
MIRU
ravnovesju
lepoti
lahkotnosti
zaupanju
harmoniji
upanju
redu
strukturi
PO IGRI
pustolovščini
vznemirjenju
zabavi
sproščenosti
FIZIČNEM DOBREM POČUTJU
po življenju (voda, zrak, hrana, počitku)
preskrbljenosti
udobnosti
zdravju
gibanju
varnosti (fizična)
spolnem izražanju
zavetju
dotiku
sprostitvi