Spletno predavanje

Razvojna travma in njene posledice za odnose

 

Razvojna travma je tista oblika travme, ki je najbolj pogosta in najbolj zaznamuje našo osebnost, istočasno se o njej pri nas najmanj govori.

Njene posledice zelo vplivajo na odnos do sebe in s tem posledično na vse odnose katere tkemo.

Zaradi čustvenega zanemarjanja, neuglašenosti, neodzivnosti na naše potrebe, zaradi vzgoje skozi nadmoč, manipulacie, čustveno zasedanje itd. se pri otroku poruši občutek zase, saj svojo identiteto žrtvuje zato, da bi bil sprejet in spadal v družino. To zanj v bistvu pomeni preživetje.

Vse prilagoditve, ki jih ob tem naredi pa ga peljejo stran od pristne avtentičnosti v razne vloge in vzorce. To se zgodi tako subtilno in je prepredeno z razvojem, da osebe pogosto niti ne vidijo, da bi bilo karkoli narobe, le:

 • nezadovoljne so s sabo,
 • nesamozavestne,
 • ne znajo postavljati mej,
 • ne uspejo graditi izpolnjujočih odnosov,
 • ne poznajo svojega potenciala in velikokrat živijo mimo sebe.
 • So nagnjene k depresiji in odvisnosti, pa ne razumejo od kod,
 • imajo veliko občutkov sramu in krivde s katerimi ne vedo kaj narediti,
 • muči jih anksioznost, obsesivno komplulzivne motnje in tako naprej.

 

Starši se večinoma potrudimo dati kolikor le zmoremo, zato ne bomo krivili nikogar. Damo pa lahko le toliko, kolikor imamo.

Zaradi podedovanih družinskih travm se že iz generacije v generacijo prenašajo vzorci čustvenega zapiranja in ne-izražanja. Če je otrok odraščal ob nekom, ki zaradi svojih travm ni uspel niti zares čutiti svojih občutkov, niti jih ni znal regulirati se vse to nezavedno prenese nanj in postane njegova realnost. Občutljiv kot je, ob neobčutljivih odnosih tudi sam zapre srce in svojo pristnost. Ne ker bi bil slab, ker se s tem obvaruje. Istočasno se s tem izgubi in kot odrasel pogosto ne zna prepoznati in povedati niti kaj si želi in potrebuje, ne kaj ga moti. Najprej poskuša zgolj preživeti, namesto živeti sebe.

Porušen odnos do sebe se najbolj kaže v odnosih z drugimi ljudmi, sploh bližnjimi, kjer se bolj pokažemo in odpremo.

Občutki manjka ljubezni, s katerim je tak otrok odrasel, ga pogosto nezavedno silijo v iskanje ljubezni od drugih na načine, ki mu v bistvu škodujejo

Sem spadajo:

 • razdajanje preko svojih meja,
 • zanikanje svoje resnice in svojih potreb v zameno za sprejemanje,
 • pretirano laskanje drugim in nerealno videnje sebe,
 • perfekcionizem
 • ali po drugi strani občutek visoke pomembnosti, a samost,
 • strah pred bližino in izogibanje resnih odnosom, kjer bi lahko bili videni taki kot smo in tako naprej.

Čeprav smo kot otroci upravičeno želeli in pričakovali, da se naša čaša ljubezni napolni od zunaj (s strani staršev), sedaj še kar hoditi naokrog z enakimi receptorji iskanja od zunaj ne bo prineslo resnične izpolnjenosti. Drugi nam lahko veliko doprinesejo s tem, ko nas ljubijo, a taka oseba ljubezni pogosto niti ne zna zares sprejeti. Kar nimamo potrebujemo v prvi meri zgraditi najprej sami, da se ima ljubezen drugih sploh kam pripeti.

 

Spletno predavanje v živo je preko Zooma potekalo dne 9.5.2024.

Do 19.5.2024 je še možen nakup posnetka. Dostop za ogled posnetka je do 15.6.2024

Posnetek zajema celotno 2,5 urno predavanje (vključno z odgovori na vprašanja), delovni list za prevetritev dinamik, ki kažejo na povezave bazirane na razvojni travmi in vodeno meditacijo za uravnavanje živčnega sistema, pomiritev in povezavo s telesom).

Po naročilu in plačilo vam odobrimo dostop do spletne učilnice, kjer se materiali nahajajo o čemer prejmete obvestilo na email.

 

 

Predavanje je zajemalo vsebine:

– Zakaj je razvojna travma odnosna travma in kako nastane (pri večini nas, četudi smo imeli lahko zelo skrbne starše).
– Kaj vpliva na razvoj take travme in kako se pri nas kaže.
– Razvoj možganov ob njej in zakaj je tako v družbi dandanes toliko anksioznosti in paničnih napadov.
– Katere so posledice razvojne travme, ki jih večinoma jemljemo kot nekaj samoumevnega (le resničnega zadovoljstva ni),
– Kaj so odnosi pod vplivom razvojne travme (»trauma bondings« ) in kako prepoznati značilnosti, zato da jih lažje presegamo.
– Samorefleksija odnosa (pogled na in v najbolj pogoste značilnosti travmatičnih vezi (oblikovano v delovni list).
– Zakaj je bližina naša potreba in istočasno naš strah.
– Povezava med razvojno travmo in stili navezanosti, katere najbolj pogosto izražamo v odnosih.
– Vsak stil posebej smo spoznali preko načina funkcioniranja (varen, anksiozen, izogibajoč in disfunkcionalen) zato, da bi lažje prepoznali kateri so tisti elementi, ki rušijo stik in povezanost pri nas.
– Pojasnili smo dinamiko odnosa med dvema najbolj pogostima stiloma- med anksioznim in izogibajočim ter zakaj je tako zahtevna in kako izgleda tak odnos.
– Pogledali tudi razlike, katere so opazili v možganih pri obeh z namenom večjega razumevanja in sprejemanja obeh.
– Nanizali glavne točke kako onstran posledic razvojne travme pri sebi, saj je odnos do sebe podstav vseh odnosov (in izvedli vodeno meditacijo za pomoč pri samoregulaciji, katero dobite kot posnetek posebej, da si jo lahko naložite).
– Nanizali smo tudi, kako začeti graditi odnose na globlji ravni kljub izzivom, ki jih morda oba s partnerjem trenutno še imata ter kaj lažje pelje v skupno rast namesto v stalen boj.

Cena predavanja: 40 eur. Podatke za plačilo dobite ob prijavi na email.

Prijave: Preko spletnega obrazca desno ob strani. Morebitna vprašanja na email: anita@osebni-razvoj.si

 

Več zavedanja in jasnosti kot imamo, lažje delamo korake k preseganju in rasti.

Vabljeni.