Srečanja “Krogi”

Srečanja “Krogi” so vadbena srečanja namenjena poglabljanju znanja, katera ste osvojili  na delavnici Jasne komunikacije ali v programu  Zaživi Sebe (oz. na drugi delavnici, ki temelji na pristopu Nenasilne komunikacije po dr. Rosenbergu).

Vadbena srečanja ponujajo več možnosti za vajo preko dela na praktičnih primerih iz vašega vsakdanjega življenja in s tem tudi reševanje svojih ovir in zagat, ki se ob prenosu veščine v življenje rada vklapljajo.

Na ti poti je velikokrat pomembna podpora in razumevanje zato srečanja prinašajo tudi to.

So torej varen prostor za vas in vaš osebni napredek na poti urjenja Jasne komunikacije.

 

Pot osvajanja veščine je proces, stalen stik z naučenim in vaja ter dodatno delo na sebi pomagata, da veščino vedno lažje uporabljate v svojem življenju kot nov način odzivanja- tako navnoter, kot navzven.

 

Srečanja so oblikovana kot 3 urna srečanja, ki potekajo trenutno le v Ljubljani. Vsako srečanje zajema vadbe osnovnih principov Nenasilne komunikacije ter dodatno temo, ki je napisana spodaj). Srečanja so izkustvena, ne predavanja (izvajamo vaje).

 

Termini in teme naslednjih srečanj:

6.10.2022 v Ljubljani (vaja 1. koraka- opazovanje in sodbe, vaja za pomoč, ko se vam zdita dve potrebi enako pomembni).

10.11.2022 v Ljubljani ( notranji in zunanji konflikti ter reševanje obojih).

15.12.2022 v Ljubljani (Izražanje- kako iz “uradne” verzije v bolj življenjsko in praznovanje napredka letošnjega leta).

12.1.2023 v Ljubljani (Tipi prošenj in vaje oblikovanja prošenj ter izražanja hvaležnosti).

 

 

Termini  srečanj in tem po januarju še sledijo.

Možnost prijave na posamezen dogodek je en mesec vnaprej desno na spletni strani.