Srečanja “Krogi”

Srečanja “Krogi” so vadbena srečanja namenjena poglabljanju znanja, katera ste osvojili  na delavnici Jasne komunikacije ali v programu  Zaživi Sebe (oz. na drugi delavnici, ki temelji na pristopu Nenasilne komunikacije po dr. Rosenbergu).

Vadbena srečanja ponujajo več možnosti za vajo preko dela na praktičnih primerih iz vašega vsakdanjega življenja in s tem tudi reševanje svojih ovir in zagat, ki se ob prenosu veščine v življenje rada vklapljajo.

Na ti poti je velikokrat pomembna podpora in razumevanje zato srečanja prinašajo tudi to.

So torej varen prostor za vas in vaš osebni napredek na poti urjenja Jasne komunikacije.

 

Pot osvajanja veščine je proces, stalen stik z naučenim in vaja ter dodatno delo na sebi pomagata, da veščino vedno lažje uporabljate v svojem življenju kot nov način odzivanja- tako navnoter, kot navzven.

 

Srečanja so oblikovana kot 3 urna srečanja, ki potekajo izmenično v živo v Ljubljani in v živo preko Zooma (vsako drugo srečanje je preko Zooma in tako omogoča udeležbo tudi vsem, ki niste iz Ljubljane ali okolice). Vsako srečanje zajema vadbe osnovnih principov Nenasilne komunikacije ter dodatno temo, ki je napisana spodaj). Srečanja so izkustvena, ne predavanja (izvajamo vaje).

 

Termini in teme naslednjih srečanj:

6.10.2022 v Ljubljani (vaja 1. koraka- opazovanje in sodbe, vaja za pomoč, ko se vam zdita dve potrebi enako pomembni).

10.11.2022 v Ljubljani ( notranji in zunanji konflikti ter reševanje obojih).

15.12.2022 v Ljubljani (Izražanje- kako iz “uradne” verzije v bolj življenjsko in praznovanje napredka letošnjega leta).

16.1.2023 online preko Zooma  (Tipi prošenj in vaje oblikovanja prošenj ter izražanja hvaležnosti).

23.2.2023 v Ljubljani (soočenje s sprožilci- vaje samoempatije in empatije drugim).

23.3.2023 online preko Zooma (tema še sledi).

13.4.2023 v Ljubljani (Poglobitev in razširitev na nivoju potreb, preseganje sovražnih podob za več notranjega miru ).

18.5.2023 online preko Zooma (Jeza in njeno predelovanje).

22.6.2023 v Ljubljani (Transformacija sramu v tok življenja (ponovitev teme)).

 

Možnost prijave na posamezen dogodek je en mesec vnaprej desno na spletni strani.