Srečanja “Krogi”

Srečanja “Krogi” so vadbena srečanja namenjena poglabljanju znanja, katera ste osvojili  na delavnici Jasne komunikacije ali v programu  Zaživi Sebe (oz. na drugi delavnici, ki temelji na pristopu Nenasilne komunikacije po dr. Rosenbergu).

Vadbena srečanja ponujajo več možnosti za vajo preko dela na praktičnih primerih iz vašega vsakdanjega življenja in s tem tudi reševanje svojih ovir in zagat, ki se ob prenosu veščine v življenje rada vklapljajo.

Na ti poti je velikokrat pomembna podpora in razumevanje zato srečanja prinašajo tudi to.

So torej varen prostor za vas in vaš osebni napredek na poti urjenja Jasne komunikacije.

 

Pot osvajanja veščine je proces, stalen stik z naučenim in vaja ter dodatno delo na sebi pomagata, da veščino vedno lažje uporabljate v svojem življenju kot nov način odzivanja- tako navnoter, kot navzven.

 

Srečanja so oblikovana kot 3 urna srečanja, ki potekajo trenutno le v Ljubljani. Vsako srečanje zajema vadbe osnovnih principov Nenasilne komunikacije ter dodatno temo, ki je napisana spodaj). Srečanja so izkustvena, ne predavanja (izvajamo vaje).

 

Termini in teme naslednjih srečanj:

16.6.2022 (Iskanje globine na pomembnem področju življenja – vaja Inspiracijski Poker).

29.8.2022 v Sežani (ponavljanje osnovnih principov in vaje dialoga na vaših primerih)

8.9.2022 v Ljubljani (tema še sledi)

6.10.2022 v Ljubljani (tema še sledi)

10.11.2022 v Ljubljani (tema še sledi)

8.12.2022 v Ljubljani (tema še sledi)

 

 

Teme srečanj za nadaljna srečanja so objavljena  za mesec vnaprej.

Možnost prijave na posamezen dogodek je enako en mesec vnaprej desno na spletni strani.