Srečanja “Krogi”

Srečanja “Krogi” so vadbena srečanja namenjena poglabljanju znanja, katera ste osvojili  na delavnici Jasne komunikacije ali v programu  Zaživi Sebe (oz. na drugi delavnici, ki temelji na pristopu Nenasilne komunikacije po dr. Rosenbergu).

Vadbena srečanja ponujajo več možnosti za vajo preko dela na praktičnih primerih iz vašega vsakdanjega življenja in s tem tudi reševanje svojih ovir in zagat, ki se ob prenosu veščine v življenje rada vklapljajo.

Na ti poti je velikokrat pomembna podpora in razumevanje zato srečanja prinašajo tudi to.

So torej varen prostor za vas in vaš osebni napredek na poti urjenja Jasne komunikacije.

 

Pot osvajanja veščine je proces, stalen stik z naučenim in vaja ter dodatno delo na sebi pomagata, da veščino vedno lažje uporabljate v svojem življenju kot nov način odzivanja- tako navnoter, kot navzven.

 

Srečanja so oblikovana kot 3 urna srečanja, ki potekajo trenutno le v Ljubljani.

 

Termini srečanj Krogi do septembra  2021:

24.6.2021 (tema srečanja: vaja izražanja sebe ter aktivnega poslušanja)
8.7.2021 (tema srečanja: vaje izražanja hvaležnosti in sprejemanja šakalov)
26.8.2021 (tema srečanja: kako presegati potrebe v konfliktu, vaja izražanja “ne” na nenasilen način)
16.9.2021 (tokrat bomo poleg že ustaljenih vaj, izvajali še preseganje krivde na NVC način).

 

Tema srečanja je napisana za mesec vnaprej.

Možnost prijave na posamezen dogodek je enako en mesec vnaprej desno na spletni strani.