Srečanja “Krogi” so vadbena srečanja namenjeno poglabljanju znanja, katera si osvojil/a na delavnici Jasne komunikacije ali na seminarju Zaživi Sebe (oz. na drugi delavnici, ki temelji na pristopu Nenasilne komunikacije po dr. Rosenbergu).

 

Po tem, ko si na delavnicah osvojil/a ključne koncepte, bo na na vadbenih srečanjih več možnosti za vajo preko dela na praktičnih primerih in s tem reševanje kakšnih svojih ovir in zagat ter obenem spravljanje naučenega počasi vedno bolj v vsakdanjo prakso.

Prav tako je na ti poti velikokrat pomembna podpora in razumevanje, katerega lahko v skupini dobiš. Srečanja so torej tudi prostor zate.

Vsako srečanje ima osnovno temo in pogosto pokriva še nove vaje (katerih nismo izvedli na delavnicah) ali utrjuje znane.

 

Pot osvajanje veščine je proces, stalen stik z naučenim in vaja ter dodatno delo na sebi ti pomaga, da veščino vedno lažje uporabljaš v svojem življenju kot nov način odzivanja- tako navnoter, kot navzven.

 

Termini srečanj Krogi do aprila 2020

 

  • 30.1.2020
  • 27.2.2020
  • 26.3.2020
  • 9.4.2020

 

Teme srečanj bodo objavljene sproti v objavi dogodka.