Delavnica za mladostnike

»Spoznaj se, podpri se, izrazi se«

 

Mladostniki so popoln potencial, katerega se naučijo prepoznati v sebi in se nanj upreti, ko
se počutijo slišane, razumljene in sprejete. Z delavnico »Spoznaj se, podpri se, izrazi se«
želimo mladostnike opolnomočiti s tem, da jih v varnem in sprejemajočem okolju
skupinskega dela skozi raznolika psihološko-komunikacijska orodja vodimo k povezovanju
samih s seboj in z ostalimi vrstniki, skupaj ustvarjamo podporen prostor, kjer lahko delijo
svoje težave ali uspehe ter se sproščeno družimo.

Mladostnike skozi delavnico »opremimo« z orodji samoregulacije, kot je prepoznavanje in
predelovanje lastnih čustev, obvladovanja stresa, grajenje centra samozavesti v sebi, učenje
prepoznavanja lastnih mej in njihovega postavljanja in na koncu tudi izražanje želja ter
potreb. S tem želimo preseči potencial za razvoj tesnobnosti ali paničnih napadov, preprečiti
tlačenje čustev in tako (samo) agresivna dejanja ter krepiti zaupanje in stabilnosti v sebi.
Namen delavnice je, da pridobljene izkušnje in orodja mladostniki živijo doma, v šoli, med
vrstniki, ob učenju, torej pri ustvarjanju svojega vsakdana in prihodnosti.

Z odkrivanjem, sprejemanjem in izražanjem sebe pri mladostnikih gradimo samopodobo in
samospoštovanje kot temelj za zdravo odraščanje ter lažje in bolj stabilno plutje po valovih
(priložnostih in izzivih) naše družbe.

 

Delavnica bo potekala v sodelovanju s Pionirskim domom s pričetkom 7.10 in bo zajemala pet srečanj (pet ponedeljkov) od 16 – 18 ure.

Skupina je omejena na največ 14 mladostnikov od 12 do 16 let.

Prijavite se lahko preko oddaje naročila izdelka desno s klikom na košarico. Vsi podatki za plačilo sledijo v povratnem emailu po prijavi.

Hvala za zaupanje.

 

Anita Gomezel in Urša Marinko